blyant plante


Vedr. unge og selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser:
"At de vigtigste beskyttende faktorer imod selvskade finder undersøgelsen at de unge kan regne med familien, og at de betyder meget for familien". - Unge og selvskadende adfærd. Bo A ejdesgaard, Iben K. Stephensen, Børge F. Jensen & Lillian Zjølner. 2010, s 12.